C.M. AZCARATE ELEMENTARY SCHOOL
CM AZCARATE
[RULES]
Search For Mr. and Ms. CM Azcarate
CM Azcarate Elementary School

Lakeside District,San Pablo City

  1. Ang lahat ng kandidato ay bibigyan ng dalawang signature form.
  2. Sino mang kandidato ay pwedeng magsulitng nakalap na halaga anumang oras sa ingat yaman.Ang ingat-yaman ay itatala ang lahatng impormasyon at pipirmahan.
  3. Pag puno na ang signature form ay maaari na isulit sa ingat yaman kasama ang kabuuang halagana nakalap.Ang komite ay magbibigay uli ng kapalit ng bagong signature form.
  4. Karagdagang signature form ay ibibigay kung gagawa ng kaukulang pormal na kasulatan ng kahilingan at ito ay pinayagan ng pinuno ng komite,presidenteng pta at principal.
  5. Lahat ng signature formay dapat kumpleto ang talang name,address,amount,signature of donor at date.
  6. Ano mang halaga ay tatanggapin.


    BACK
    NEXT
GREETINGS:
WELCOME TO OUR SCHOOL